Cash Guard røverisikring

Cash Guard systemet giver en komplet løsning til effektiv, sikker og lukket kontanthåndtering. Systemet løser mange af problemerne i forbindelse med traditionel kontanthåndtering.

Sikker pengeopbevaring
Cash Guard systemet gør kontanterne utilgængelige, hvilket minimerer risikoen for røveri og tyveri. Cash Guard tilbyder også systemer med ekstra sikkerhed i form af afskærmning og blækfarvningsteknologi, der er ideel til banker, posthuse, bagere, kantiner fødevarebutikker, kiosker og døgnåbne butikker.

Effektiv håndtering af kontanter
Holder øje med butikkens kontantbeholdning og sender advarsler ved lav eller højt kontantniveau. Anbefaler kontantbestilling baseret på den nuværende kontant-situation.

Korrekte byttepenge
Modtager kundens betaling og giver de korrekte byttepege tilbage. Personalet undgår herved at lave at lave fejl.

God kundeservice
Cash Guard systemet øger kundestrømmen gennem kasserne, hvorved kundeservicen forbedres.

Effektivt genbrug af sedler og mønter
Alle mønter og sedler er i Cash Guard systemet tilgængelige med det samme, hvilket gør det ideelt til byttepenge og udtræk fra kundens bankkonto.

Forbedret arbejdsmiljø
Cash Guard systemet forbedrer sikkerheden for ansatte. Systemet gør det let at skifte personale ved kasseapparaterne og reducerer hygiejneproblemerne i forbindelse med håndtering af mad og kontanter. Det gælder bl.a. i bagerier, slagterbutikker og restauranter, eftersom personalet ikke behøver at håndtere mønter.

Automatisk kontantoptælling
Cash Guard systemet optæller automatisk de modtagne betalinger, hvilket fjerner behovet for tidskrævende kontoafstemninger. Kort sagt undgås fejl og kasse-differencer.

Høj pålidelighed
Cash Guards gennemtestede teknologi til mønt- og seddelhåndtering resulterer, uanset slitage, i høj pålidelighed og giver lave serviceomkostninger.

Lavere udgifter til kontanthåndtering
De butikker, der anvender Cash Guard systemet, sparer tid og penge, eftersom der bruges mindre tid på kontantoptælling ved at kontrollen af pengestrømmen forbedres.

Cash Guard systemet betaler for sig selv gennem de besparelser, som det skaber.

Se også vores kasseapparater godkendt af SKAT, de trådløse dankortterminaler, vores butiksvægte og tilbehør.

Ønsker du at spare penge på kortgebyr, op til 50%?